Overwegingen om te weten over slotenmaker Malle

Tenslotte aankomen we weer bij de zuidwest hoek over een Markt, daar waar in het hoekhuis woonde een hoedenmaker, Aelbrecht van der Meer, vermoedelijk gesproten uit ons geslacht, dat een roem betreffende bestaan bakermat in ettelijke en verscheidene opzichten heeft vermeerderd en verbreid. Men denke slechts met een boekdrukker Jacob betreffende der Verdere, welke de vermaarde Delftsche Bijbel - het O.

Antwoorden Alles wat den Helder beter zou vervaardigen moet natuurlijk naar voren geschoven geraken, maar zodra deze heer een pand in gebruik wensen zijn hebben voor € 0,00 in een maand , het dit pand door de gemeente in onderhoud dien geraken gehouden, dat deze heer daar ons webwinkel in wil hebben, dat deze heer er een horeca afdeling in wil maken, het die heer ook ons appartement betreffende een gemeente erheen wilt beschikken over, ja vervolgens mag jouw persoon welke betaald om binne te komen tevens ons bakkie koffie melden.

U bezit zich niet desalniettemin aan een condities gehouden met deze overeenkomst en ook, tot wij begrepen beschikken over, de gemeenteraad onjuist of onvolledig aan deze overeenkomst geïnformeerd, met zodra uitkomst een motie die eenzijdig andere en onhaalbare eisen stelt.

Delft was vanwege hem uiteraard een aangewezen plaats daar waar Hugo een Omvangrijk in brons of marmer moest verrijzen. Na drie eeuwen schijnt de tijd daar te zijn, om de wenk met een onsterfelijke Joost te volgen en ‘dit Hollandsch Gemakkelijk’ ons beeld ‘te stellen’, niet ‘er te stellen’, daar waar het begon te gloren. [In een 20ste eeuw heeft Delft zichzelf aansluitend in het bijzonder druk geschapen daar waar Hugo mocht komen staan.]

xxxx, Je vindt het heel opwindend we beschikken over daar een project over op school #museum rob scholte dien blijven

Dit werd indertijd door mijzelf in 1868 aangekocht wegens het gemeente-archief op de veiling betreffende de bibliotheek Enschedé te Haarlem.

In ons over de huizen aan de noordzijde der Nieuwe Kerk woonde een werkman, die ‘spintewyelmaeker’ betreffende bestaan werkzaamheid was. Het werktuig dat toen ook in de hoogste standen der maatschappij algemeen aangewend en in ere gehouden werd zal hem destijds absoluut ons voldoend zijn zal beschikken over verschaft.

Onder bovengenoemde brouwerijen kan zijn daar een, welke betreffende vele andere tussen 1600 en 1640 werd uitgebroken, doch wier gevel tot op een huidige dag terecht bewondering wekt betreffende al die bouwkundigen en liefheb­bers aangaande schone overblijfselen uit vorige eeuwen.

Alle huizen en huisjes op een Boterbrug waren toentertijd eigendom met de plaats en aan meerdere mensen verhuurd, zoals met een kleermaker; aan ‘Franchois de boode op Middelburch’; met ons kuiper; een knoopmaker en anderen.

Zij bestonden uit een paar delen, een bovendeel en ons onderstuk, hauts de chausses en basgitaar de chausses. Tegenwoordig noemen we louter dat Klik hier laatste deel ons kous.

De bewoner was afwezig en kon zeker alleen geen aangifte verrichten, doch hoe de appelvrouw, welke betreffende haar stalletje vóór de deur placht te uithangen, zo precies wist, dat in het huis drie stookplaatsen waren, en de kwartiermeesters dat zodra juist aannamen, daarover geeft dit register geen uitsluitsel.

Ook was daar een nederige thuis over ‘poppemaeker’ Pouwels Phillipsz. Een handwerk, dat zijn toppunt van volmaaktheid bij onze Franse naburen bezit bereikt, waar ook poppen met 1000 franc dit stuk vervaardigd worden, behoort ondertussen (1882),

Met een noordzijde betreffende een Nieuwstraat, oostwaarts op lopend, bemerken we de ruime thuis en dit ‘comptoir’ over de notaris publicus Ghijsbert met Wijck. Bovendien een webwinkel met Annigen Jans ‘lindelaken­coopster’, wier buurman Dirck Jansz ‘glaesmaecker’ over bestaan ambacht was. Juiste eindpunt aangaande de rij woonde toen Hans Berchey, welke ‘cramer’ was betreffende beroep. Dat wensen zijn zeggen dat hij ons winkel hield, waarin hij allerhande daar waar te bestel aanbood, welke een Fransen mercerie benoemen: korte voorwerpen aangaande geringe waarde, oudtijds kramerij geheten.

Voor de overigen, die hetzij beter staan op de maatschappelijke ladder, hetzij beho­ren tot degenen welke via hun ergerlijk misbruik over die gelegenheid de philantropen er toe leveren om een zaak zelf op te heffen, vormt het niets uit ofwel ‘ons noodzakelijk kwaad’ (direct een kermis is genoemd) al ofwel niet haar bestaan rekt, omdat wegens hen een gelegen­heid tot genot en tijdverdrijf overeenkomstig hun ontwikkeling en behoefte overal en ten allen tijde openstaat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Overwegingen om te weten over slotenmaker Malle”

Leave a Reply

Gravatar